Polskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai Polska oraz projekt Aiki Mundus proszą o wsparcie rozwoju Aikido w Kenii.

Po 4 latach działania na rzecz rozwoju Aikido i edukacji oraz opieki technicznej nad rozwojem aikido, których efektem jest powołanie w 2013 roku pierwszej w Afryce Wschodniej Kenijskiej Federacji Aikido Aikikai Kenya z panem Piotrem Borowskim jako Dyrektorem Technicznym tej organizacji oraz utworzenie pierwszej w Afryce Subsaharyjskiej Akademii Aikido w Saganie, skupiającej w chwili obecnej ponad 300 uczniów, musimy przejść do kolejnego etapu rozwoju.

Kenijska Federacja Aikido i Akademia Aikido w Saganie potrzebują mat i drobnego remontu hali w której dotychczasowe treningi odbywają się na betonie.

Musimy zebrać środki na zakup min. 150 m2 maty oraz jej transport do Kenii.

W związku z tym prosimy wszystkie kluby należące do Polskiego Stowarzyszenia Aikido o zakup min. jednej maty poprzez dokonanie wpłaty odpowiadającej cenie zakupu maty o powierzchni 1x2 m2 poprzez następujący portal:

www.gofundme.com/aiki-mundus

Wpłaty prosimy dokonywać w dolarach (USD) podając nazwę klubu. Po zebraniu środki zostaną automatycznie przekazane do producentów, a jakiekolwiek nadwyżki zostaną przeznaczone na remont hali.

Pozostałe osoby - członków poszczególnych klubów - prosimy o wpłaty dowolnej wysokości.

Kluby oraz osoby, które wesprą rozwój Aikido w Kenii (Afryka Wschodnia) zostaną umieszczone w specjalnym miejscu w Akademii Aikido w Saganie jako mentorzy i sponsorzy rozwoju Aikido.

Z pozdrowieniami
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai Polska