skepost-meta Techniki AIKIDO | AIKIDO

Techniki AIKIDO

Home  >>  Uncategorized  >>  Techniki AIKIDO

Techniki AIKIDO

IMG_4963

IKKYO
NIKYO
SANKYO
YONKYO
GOKYO
HIJI KIME OSAE
UDE GARAMI
IRIMI NAGE
SOKUMEN IRIMI NAGE
TEN-CHI NAGE
SHIHO NAGE
KAITEN NAGE
UDE KIME NAGE
KOTE GAESHI
AIKI OTOSHI
SUMI OTOSHI
USHIRO KIRI OTOSHI
KOKYU NAGE
KOSHI NAGE
JUJI GARAMI
KOKYU HO
Comments are closed.