facebook_page_plugin

STATUT KOMISJI TECHNICZNEJ

Polskiego Stowarzyszenia Aikido

,,AIKIKAI POLSKA" 

                                                                                                        

W oparciu o wytyczne zawarte w międzynarodowym regulaminie Aikikai Hombu Dojo, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aikido ustanawia system stopni instruktorskich FUKUSHIDOIN i SHIDOIN PSA.

Instruktorzy PSA posiadający tytuły Fukushidoin i Shidoin tworzą Komisję Techniczną uprawnioną do egzaminowania na stopnie KYU i DAN w Polskim Stowarzyszeniu Aikido.

 

§ 1

 • Tytuły Fukushidoin i Shidoin nadaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aikido na wniosek Komisji Shidoin i Fukushidoin PSA, nazywanej w tym Statucie "Komisją".
 • Dyplomy Fukushidoin i Shidoin wręcza Prezes Polskiego Stowarzyszenia Aikido.
 • Zarząd corocznie publikuje w materiałach statutowych Stowarzyszenia aktualną listę Fukushidoin i Shidoin i przesyła listę do Hombu Dojo.
 • Prawa do posiadania tytułów Fukushidoin i Shidoin pozbawia Zarząd PSA, na wniosek Komisji Technicznej.
 • Tytuły Shidoin i Fukushidoin nadaje się raz w roku na okres jednego roku.
 • Komisja powołuje ze swojego grona przewodniczącego.

§ 2

Tytuły Shidoin mogą otrzymać osoby:

 • Posiadające uprawnienia instruktora, regularnie prowadzące zajęcia.
 • Posiadające minimum 8-letni staż pracy instruktorskiej.
 • Posiadające minimum  4  Dan Aikikai.
 • Pełniące aktywną rolę w nauczaniu i propagowaniu aikido oraz biorące czynny udział w pracach na rzecz rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Aikido.

§ 3

                Tytuły Fukushidoin mogą otrzymać osoby:

 • Posiadające uprawnienia instruktora, regularnie prowadzące zajęcia.
 • Posiadające minimum 4-letni staż pracy instruktorskiej.
 • Posiadające minimum 2  Dan Aikikai.
 • Pełniące aktywną rolę w nauczaniu i propagowaniu aikido.

§ 4

Osoby posiadające tytuły Shidoin i Fukushidoin mają prawo do:

 • Uczestniczenia w kursach doszkalających  Polskiego Stowarzyszenia Aikido.
 • Do 50 % ulgi w opłatach stażowych PSA.
 • Dofinansowania kosztów udziału w stażach zagranicznych z udziałem wybitnych nauczycieli aikido (składając odpowiedni wniosek do Zarządu PSA).
 • Otrzymywania nieodpłatnie materiałów szkoleniowych i promocyjnych Polskiego Stowarzyszenia Aikido.
 • Przeprowadzania egzaminów na stopnie:
  •  Fukushidoin posiadający 2 dan:            12 - 4 kyu
  •  Fukushidoin posiadający 3 dan:            12 - 2 kyu
  •  Shidoin:                                            12 - 1 kyu.

§ 5

            Osoby posiadające tytuł Shidoin i Fukushidoin mają obowiązek:

 • Uczestniczyć w organizowanych przez PSA kursach doszkalających dla instruktorów.
 • Uczestniczyć w stażach organizowanych przez PSA z udziałem shihan aikido.
 • Brać czynny udział w stażach PSA,
 • Uczestniczyć w stażach poza granicami kraju,
 • Uczestniczyć w stażach technicznych
 • Przeprowadzać egzaminy na stopnie kyu i dan,
 • Brać udział w kursach doszkalających organizowanych przez PSA lub innych podnoszących   kwalifikacje instruktorskie.

§ 6

Komisja Techniczna w okresach corocznych dokonuje oceny działalności instruktora z tytułem Fukushidoin i Shidoin. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Udział w stażach prowadzonych przez shihan Aikikai współpracujących z PSA Aikikai Polska,
 • Działalność Shidoin i Fukushidoin zgodna za statutem i regulaminami PSA,
 • Podnoszenie kwalifikacji instruktorskich poprzez udział w stażach oraz kursach doszkalających,
 • Działalność egzaminatorska na rzecz PSA,
 • Inne działania przyczyniające się do podnoszenia poziomu wyszkolenia technicznego oraz rozwoju PSA.

§ 7

            Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aikido raz w roku zwołuje zebranie wszystkich instruktorów PSA. Dotyczy to w szczególności instruktorów posiadających tytuły Fukushidoin i Shidoin.

Zarząd PSA

Kalendarz

Galeria

 • 50latNiemcy.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-2.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-6.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-12.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-44.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-103.JPG
 • 2015_05_16KatsuakiAsai-108.JPG
 • 737234_651685871519809_990282325_o.jpg
 • Bielsko2015_01.JPG
 • Bielsko2015_02.JPG
 • Cekiron_01.JPG
 • Cekiron_02.JPG
 • Cekiron_03.JPG
 • Cekiron_04.JPG
 • Cekiron_05.JPG
 • DG_luty2016_01.JPG
 • DG_luty2016_02.JPG
 • DG_luty2016_03.JPG
 • IMG_7291_poziom3_2small.jpg
 • Loadz2015Asai_01.jpg